Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά
Προτεινόμενοι browsers: Internet Explorer 8 και άνω , Chrome, Mozilla
Η αίτηση αφορά αγγελία?
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα*
Επώνυμο*
Όνομα Πατρός*
 
Ημ/νία Γέννησης*
Οικογενειακή Κατάσταση*
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις*
v
 
 
Φύλο
Εθνικότητα*
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση (οδός, Αριθμός)
Πόλη
Χώρα
 
Ταχυδρομικός Κώδικας
Σταθερό Τηλέφωνο*
Κινητό Τηλέφωνο*
Email*
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές
# 
Ημ/νία έναρξης 
Ημ/νία λήξης 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Τίτλος Σπουδών 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση " για κάθε Τίτλο Σπουδών που θέλετε να προσθέσετε
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ*
Ξένη Γλώσσα
 
Επιλογή Ξένης Γλώσσας και Επιπέδου Γλώσσας
Ξένες Γλώσσες
# 
Γλώσσα 
Επίπεδο 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση" για κάθε Ξένη Γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε
 
IT KNOWLEDGE
Εφαρμογές
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέσεις Εργασίας
# 
Ημ/νία έναρξης 
Ημ/νία λήξης 
Μέχρι σήμερα 
Τμήμα 
Εταιρεία 
Τίτλος Θέσης 
Χώρα 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση" για κάθε Θέση Εργασίας που θέλετε να προσθέσετε
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είδος Απασχόλησης*
 
Διαθεσιμότητα*
Διαθεσιμότητα Ταξιδιών*
Μετεγκατάσταση*
 
 
 
Επιθυμητή Εταιρία Εργασίας
 
Επιθυμητοί Τόποι Εργασίας
 
Σχόλια - Παρατηρήσεις:
 
 
 
Επισυνάψτε τα αρχεία σας
Clear selectionΑναζήτησηΑφαίρεση
Προσθήκη νέου αρχείουΜεταφόρτωση Αρχείων

Μεταφορτωμένα αρχεία
 
ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τα στοιχεία που πρόκειται να καταχωρίσετε/αποστείλετε τηρούνται για τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας. Τα δεδομένα σας πρόκειται να τηρηθούν για 2 χρόνια με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας στην περίπτωση που δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στο διάστημα αυτό.

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε γίνεται επεξεργασία τους για άλλους σκοπούς. Μπορούν να διαβιβασθούν εσωτερικά στις εταιρείες του ομίλου για την συμμετοχή σας στη διερεύνηση για κάλυψη αναγκών σε θέσεις εργασίας. Περισσότερα

Θα προτιμούσα να εργαστώ στην (έχετε την δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):*
Έχετε περιορισμούς σχετικά με τον τόπο εργασίας σας;*