Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά
Προτεινόμενοι browsers: Internet Explorer 8 και άνω , Chrome, Mozilla
Η αίτηση αφορά αγγελία?
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα*
Επώνυμο*
Όνομα Πατρός*
 
Ημ/νία Γέννησης*
Οικογενειακή Κατάσταση*
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις*
v
 
 
Φύλο
Εθνικότητα*
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση (οδός, Αριθμός)
Πόλη
Χώρα
 
Ταχυδρομικός Κώδικας
Σταθερό Τηλέφωνο*
Κινητό Τηλέφωνο*
Email*
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές
# 
Ημ/νία έναρξης 
Ημ/νία λήξης 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Τίτλος Σπουδών 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση " για κάθε Τίτλο Σπουδών που θέλετε να προσθέσετε
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ*
Ξένη Γλώσσα
 
Επιλογή Ξένης Γλώσσας και Επιπέδου Γλώσσας
Ξένες Γλώσσες
# 
Γλώσσα 
Επίπεδο 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση" για κάθε Ξένη Γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε
 
IT KNOWLEDGE
Εφαρμογές
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέσεις Εργασίας
# 
Ημ/νία έναρξης 
Ημ/νία λήξης 
Μέχρι σήμερα 
Τμήμα 
Εταιρεία 
Τίτλος Θέσης 
Χώρα 
Πατήστε "Εισαγωγή νέας εγγραφής" και στη συνέχεια "Αποθήκευση" για κάθε Θέση Εργασίας που θέλετε να προσθέσετε
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είδος Απασχόλησης*
 
Διαθεσιμότητα*
Διαθεσιμότητα Ταξιδιών*
Μετεγκατάσταση*
 
 
 
Επιθυμητή Εταιρία Εργασίας
 
Επιθυμητοί Τόποι Εργασίας
 
Σχόλια - Παρατηρήσεις:
 
 
 
Επισυνάψτε τα αρχεία σας
Clear selectionΑναζήτησηΑφαίρεση
Προσθήκη νέου αρχείουΜεταφόρτωση Αρχείων

Μεταφορτωμένα αρχεία
 
Θα προτιμούσα να εργαστώ στην (έχετε την δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):*
Έχετε περιορισμούς σχετικά με τον τόπο εργασίας σας;*